Strategimöte för Rymdturism 24/3

(For information in English, please see below)

Den 24/3 anordnas en heldagsworkshop på temat Strategi för Rymdturism i Sverige av Spaceport SwedenKarios FutureVinnova och Space Travel Alliance. På workshopen kommer en medlem från CFSC Student delta (ej i form av representant för föreningen) och dela med sig av sina tankar kring möjligheter och utmaningar inom svensk rymdturism.

Som ett led i att diskutera strategi för rymdturism har Karios Future tagit fram Co:tunity, ett verktyg för öppen innovation, där man kan dela med sig av sina tankar löpande och som är ett forum för alla som kan tänkas dra nytta av informationen.

För mer information kring evenemanget och uppdateringar kring vad som sades, hör gärna av dig till student@rymdcenter.se!

— English —

On the 24th of March, a workshop on potential strategies for Space Tourism in Sweden is held in Stockholm by, amongst others, Spaceport Sweden and Karios Future. A member of CFSC Student will attend (not as representative for the association, though), and share thoughts and comments on the opportunities and challenges on space tourism.

As part of the work, Karios Future has developed Co:tunity, which is a tool for open innovation. It is a forum for any party interested in space tourism and you can share your thoughts online.

If you want more information about the event, and hear what was said afterwards, please contact student@rymdcenter.se!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s